ELEKTROLUCNO ZAVARIVANJE PDF

| | 0 Comments

INVERTER GYS P ZAVARIVANJE INVERTER GYS P WELDING WELDING ARC GYS.

Author: Maubei Arashikasa
Country: French Guiana
Language: English (Spanish)
Genre: Software
Published (Last): 20 July 2015
Pages: 172
PDF File Size: 5.21 Mb
ePub File Size: 3.28 Mb
ISBN: 294-6-54471-641-3
Downloads: 85714
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Daigal

Pri sudaru elektrona sa predmetom koji se zavaruje, predmet se zagreva na temperaturu koja iznosi do stepeni celzijusa.

Zavarivanje nikla i njegovih legura kao elektrode upotrebljava se monel metal. Elektroda se dalje topi, sliva se zajedno sa istopljenim ivicama lima i ispunjava oluk. Po spoljnjem izgledu elektrode mogu biti: Ovaj postupak se malo primenjuje. Struja izmedju elektrode i metala sastoji zavarkvanje od elektrona i pozitivnih jona. Umesto volfram elektroda mogu se uporebiti elektrode i od drugih metala.

Elektrolučno zavarivanje – Wikipedia

Ako se zavaruju predmeti od valjane bronzeonda ih je potrebo zagrejati. Ovde se razlikuju toplo i hladno zavarivanje.

Pored ovih postoje i obmotane elektrode koje su osim toga obmotane azbestom ili trakom od hartije. Kod njega je plus pol vezan za predmet koji se zavaruje a elektroda za minus pol. Ovaj postupak se primenjuje za izradu sudova do lima, kotlova, konstrukcija, cevi i za navarivanje.

  INTELLECTUS 424 DIET FREE PDF

Ručno elektrolučno zavarivanje

Bakar i njegove legure su se ranije zavarivale Autogenim postupkom. Oni nisu osetljivi na promene i udare struje koji nastaju pri zavarivanju lukom. Istopljeni metal zima iz vazduha kiseonik i azota u luku sagorevaju Ugljeniksilicijum i mangan.

Za zavarivanje se primenjuju iste legure kao kod zavarivanja gasom. Sve je to dato u uputstvu ili u katalozima fabrika. Benardosov postupak je najstariji postupak zavarivanja Plus pol se vezuje za predmet, a minus pol za elektrodu. Uvek se ispod sastava limova mora postaviti podloga od gvozdenog lima ili azbesta.

Pri zapaljivanju luka napon iznosi V, a pri zavarivanju V. Da bi to prijanjanje bilo bolje, mogu se prethodno bakarisati ili poniklovati. Oni imaju bolje osobine za zavarivanje tankih limova i sa njima se bolje zavaruje sa elektrodama sa dubokom penetracijom.

Za izradu elektroda uzima se onaj materijal koji po svom sastavu odgovara predmetu koji se zavaruje ili navaruje. Istopljen metal prima kiseonik i azot iz vazduha, a ugljenikmangan i silicijum izgore.

Ručno elektrolučno zavarivanje – Wikipedija

Zbog toga su oni skuplji od ostalih. U upotrebi je od Kod ovog postupka se dve ugljene elektrode postavljaju pod uglom jedna prema drugoj i izmedju njih se nalazi elektromagnet koji odbija plameni luk. Na vrhove elektroda i preko luka duva struja vodonika, kja izlazi iz prstenastih siskova.

  FLUKE 9140 PDF

Ovakvo zavarivanje se primenjuje uglavnom pri popravkama livenih predmeta. Olovo se zavaruje samo sa ugljenim elektrodama.

Ovaj postupak je u upotrebi od